top of page

הפליירים של טיה

קול האחיות שמעבר לרוח הצפון

לטיה יש גם פלייר אונליין שעובד 24/7 והוא מבוסס בדיוק על הפלייר הזה

טיה כותבת:

"בשיחה הראשונה שלי עם קרין גליתי אישה מיוחדת במינה, עם סבלנות שכמעט ולא פוגשים היום.

נכונות והרבה רצון להגיע לדבר ,בדיוק רב, למה שרציתי. התוצאות היו מופלאות ממש.

קרין הגיעה למקומות מיוחדים וכל כך נכונים בעבורי,וכל זאת מהכרות ממש קצרה.

 

מאותה שיחה ראשונה כל מה שאני רוצה לפרסם עובר דרך קרין והכל באותה נעימות של השיחה הראשונה, עם נכונות לעזור בכל מצב ותמיד תמיד עם חיוך .

אני מאד מאד ממליצה על קרין

לפגוש אישה מדהימה שכזו ,עם לב גדול, כישרון של ממש, אכפתיות, ויצרתיות מיוחדת  זוהי זכות של ממש."

 

טיה קול האחיות שמעבר לרוח הצפון

לפרטים נוספים על חבילת פלייר אונליין ואופליין
שזה פלייר לדפוס ופלייר לאינטרנט

bottom of page