עיצוב מודעות פרסום לעיתון

עיתון-1.jpg
עיתון-3.jpg
עיתון-4.jpg
עיתון-5.jpg
עיתון-6.jpg
עיתון-8.jpg
עיתון-7.jpg
עיתון-9.jpg
עיתון-11.jpg
עיתון-10.jpg
עיתון-12.jpg
היופי שבעיצוב - הכוח שבכתיבה

karinfinkelman.com | karinfin@gmail.com | 050-8727372
מושב נתיב הגדוד ד.נ. ערבות הירדן מיקוד 90676