top of page

מאמרים

מה עובר לך בראש
כשאתה חושב האם להוציא פלייר ?? ..

"האם מי שיקבל את זה בכלל יקרא את זה?"
"בטוח יזרקו את זה ישר לפח..."
"אני עוד אחד מתוך ערימת הניירות שמקבלים בדואר"

אולי יש עוד כמה דברים ששכחתי...

bottom of page