מאמרים

מה עובר לך בראש
כשאתה חושב האם להוציא פלייר ?? ..

"האם מי שיקבל את זה בכלל יקרא את זה?"
"בטוח יזרקו את זה ישר לפח..."
"אני עוד אחד מתוך ערימת הניירות שמקבלים בדואר"

אולי יש עוד כמה דברים ששכחתי...

היופי שבעיצוב - הכוח שבכתיבה

karinfinkelman.com | karinfin@gmail.com | 050-8727372
מושב נתיב הגדוד ד.נ. ערבות הירדן מיקוד 90676