top of page
רקע-לפלייר-דיגיטלי---נורית.jpg
תמונה של נורית.jpg

הרעיונות שלכם צריכים דחיפה

כדי לפרוץ קדימה !!

נורית סופר

רכזת פיתוח משאבי אנוש,
בעלת תואר ראשון במינהל ומדיניות ציבורית וקרימינולוגיה ותואר שני במשפטים.
עובדת במרכז הרפואי משנת 2000

סקטור האקדמאים הוא סקטור איכותי וקטן מפאת גודלו אינו זוכה להכרה הראויה לו.
כאקדמאית בעלת וותק עבודה וניסיון שצמחה מהשטח חשוב לי לקדם את צרכיו,
רעיונותיו ולהשמיע את קולו של סקטור זה תוך שמירה על הקוד האתי.
אשמח אם תתנו בי את אמונכם ואת קולכם ביום הבחירות לשם ייצוגנו בכבוד בוועד.

אקדמאים יקרים,

| יצירת זהות ייחודית וביסוס המעמד של סקטור האקדמאים | דאגה למימוש זכויות וייצוג הולם
| קידום עניינים מקצועיים  | הנגשת ההכשרות וההשתלמויות | ימי גיבוש והרצאות

פס-תחתון.jpg

הצרכים שלכם יקבלו דחיפה כדי לפרוץ קדימה!!

שילחו-לי-הודעה-לווטסאפ.jpg
bottom of page